Gần 400 người tham gia quay số để nhận học bổng

Gần 400 ứng hòn tham dự chương trình học bổng theo hình thức cù số của Đại học trực tuyến FUNiX. Mỗi người sẽ nhận một mã số.

Trong đợt đầu tiên có hai ứng hòn may mắn nhận học bổng. Trần Hoàng Yến Nhi (mã mạng tham dự thưởng FX 133), đâm hòn FUNiX được nhận học bổng 100% cho chứng chỉ tiếp theo trong suốt chương trình học. Còn Ngô Tuấn Kiệt (mã mạng tham dự thưởng FX 058), học đâm trường THPT FPT được nhận học bổng 50%.

Đây là chương trình học bổng của Đại học túc trực tuyến FUNiX nhân dịp kỷ niệm đơn năm thành lập. Chương trình dành cho 10 suất học bổng cho những bạn trẻ say mê Công nghệ am hiểu báo. Tuy nhiên, cầm vì giao học bổng cho những đâm hòn có thành tích học tập xuất sắc, trường phân đều cơ hội cho tất cả mọi người bằng hình thức cù số ngẫu nhiên. Ứng hòn may mắn có mã mạng đăng tải ký trùng lặp cùng kết quả cù mạng sẽ được ưu thiết đãi uổng học tập.

Học bổng có giá trị 100% học phí chứng chỉ tiếp theo ở FUNiX đối với đâm hòn còn theo học và 50% chứng chỉ trước hết tại FUNiX cho đâm hòn mới nhập học. Tất cả học trò gấp III, đâm hòn đại học và người đi làm đều có thể tham dự tại đây.

Sau khi đăng tải ký tham dự chương trình cù số, ứng hòn chụp lại mùng ảnh mã mạng đăng tải lên Facebook chế độ đả khai, checkin tại Đại học túc trực tuyến FUNiX kèm cặp hagstag #FUNiXthich_thi_nhich. Kết quả học bổng sẽ được đả bố và giao hàng tuần tại Fanpage Đại học túc trực tuyến FUNiX. Mỗi tuần, trường sẽ chọn ra 2 ứng hòn bất kỳ may mắn dấn học bổng.

Chương trình diễn ra tự ngày 13/10 tới 17/11. Mỗi ứng hòn tham dự ở nhiều đợt khác rau. Sau 10 ngày am hiểu báo trúng học bổng, nếu ứng hòn trúng thưởng chẳng nhập học, trường sẽ nhường lại suất này cho những ứng hòn khác

Ngọc Anh