Những khu nhà ở sinh viên ấn tượng trên thế giới

Chapter Living – Spitalfields (London, Anh)

Ngay tại trọng điểm London, khu căn hộ ở Spitalfields nào là chỗ hoàn hảo đặt áp giải nghiệm cá mạngng nơi thủ đô nác Anh. Được xây dựng cận đơn mạng dài đại học, cùng thì cận Shoreditch (khu graffiti nổi danh bậc nhất thế giới), sinh viên mạngng ở đây liền chừng đặt cảm hứng từ bỏ thế giới xung loanh quanh.